021-88381320

اخبار

نمایش در هر صفحه
10 6 1398
جلسه بررسی مشکلات مرزی

جلسه هماهنگی به منظور پذیرش هیئت پاکستانی در زاهدان به منظور بررسی مشکلات مرزی در محل سرکنسولگری کشور پاکستان به حضور اعضاء و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان مورخ 10/06/98

14 4 1398
جلسه رییس اتاق با حضور وزیر صنعت و معدن

جلسه رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان در محل دفتر نخست وزیر پاکستان و به ریاست ایشان با حضور وزیر صنعت و معدن آقای رضا رحمانی و سفیر ایران در کشور پاکستان در 14 تیر ماه 98

13 4 1398
جلسه رییس اتاق و اعضاء

جلسه رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان و اعضاء اتاق در محل کنفدراسیون اتاق های بازرگانی کشور پاکستان13 تیر ماه 98

4 3 1398
جلسه بررسی مشکلات اخذ ویزا

جلسه بررسی مشکلات اخذ ویزا و راهکار های رفع موانع ویزایی اعضاء اتاق مشترک ایران و پاکستان مورخ 04/03/98 در محل سرکنسولگری کشور پاکستان در زاهدان