021-88381320

تمرکز بر حفظ کیفیت کالاهای صادراتی

خلاصه


توضیحاتحفظ کیفیت کالاههای صادراتی و ارائه قیمت های رقابتی با توجه به حضور کشور هایی که به جهت داشتن موافقتنامه های تجارت آزاد از      تعرفه های گمرکی پائین برخوردارند، از اهمیت ویژه ای به خصوص در دراز مدت برای کشور برخوردار خواهد بود. متاسفانه بسیاری از شرکت های ایرانی به دلیل قطع صادرات و یاکاهش کیفیت محصولات، به دلایل گوناگون مانند نوسان قیمت ریال و یا کمبود مواد اولیه، بازار خود را به رقبای کشور های دیگر مانند ترکیه واگذار نموده اند.