021-88381320

عضویت


شرط عضویت در اتاق ایران و پاکستان داشتن کارت بازرگانی اتاق ایران است .
در صورت داشتن کارت با اعتبار لازم برای گرفتن فرم عضویت با شماره 021-88381320 تماس حاصل فرمایید .